Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (25 nov 2021)

Debat met voorstelling van het nieuw boek van Els Witte "Belgische republikeinen. Radicalen tussen twee revoluties, 1830-1850 ". Pelckmans, 2020. Oorspronkelijk voorzien op 19 maart 2020, maar uitgesteld door de COVID-19-crisis.

Programma:
Moderator: Karel Velle
Inleiding door Els Witte
Commentaren: Niek van Sas (Nederlandse historicus, emeritus hoogleraar Universiteit Amsterdam), Marc Reynebeau (historicus en journalist De Standaard), François Antoine, (Chef de service des Archives générales à Bruxelles)
Debat    (N/F)

Het debat werd gevolgd door een hapje en een drankje, gesteund door de uitgever, en verkoop van het boek aan vriendenprijs (22 €) en signeersessie door de auteur.

Meer informatie over de inhoud van het boek.

Waarom België in 1830 geen democratische republiek is geworden, maar een gematigde constitutionele monarchie is een heftig en complex verhaal dat in dit boek voor het eerst wordt geanalyseerd. De groep republikeinen, die ideologisch bij het radicale Verlichtingsdenken aansluiten, vormt weliswaar een minderheid maar is zowel tijdens de revolutie van 1830 als tijdens de crisis van haar consolidatie bijzonder actief, sterker nog, hij is meermaals leidinggevend. De groep haalt het uiteindelijk niet, maar geeft niet op en als in1848 in Europa de revoluties losbreken, dan staat hij opnieuw klaar om in België "de rode republiek" te vestigen. Een bijzonder harde repressie maakt de republikeinen nu monddood en stelt een einde aan de beweging. Toch heeft die ondertussen sporen nagelaten. Wat België aan voor die tijd progressieve elementen kent, heeft het aan haar te danken, en ze ligt tevens aan de basis van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van een democratischer regime. Het verhaal van de republikeinse radicalen is er dus zonder meer één van voorvechters.

 - (23 nov 2021)

Geleid bezoek (N/F) aan de dubbele tentoonstelling van David Hockney in Bozar. Na het bezoek lunch in de Universitaire Stichting. 

Met een grote dubbeltentoonstelling keert David Hockney (°1937) na bijna dertig jaar terug naar het Paleis. Tot op heden blijft de Britse artiest een van de meest invloedrijke en inspirerende kunstenaars ter wereld. In Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017 maak je een reis door Hockneys volledige carrière, met iconische beelden uit de Londense ‘swinging sixties’ en Zuid-Californië, zijn beroemde dubbelportretten en monumentale landschappen. Een uitgebreide reeks van meer dan 80 schilderijen, tekeningen en prenten. Dit overzicht overspant zijn hele carrière en toont een aantal memorabele werken uit de vorige eeuw, zoals de monumentale dubbelportretten My Parents en Mr and Mrs Clark and Percy. Het indrukwekkende Bigger Trees Near Warter uit 2007 is Hockneys grootste werk (meer dan 12 meter lang) en neemt de bezoeker mee naar een mistroostige dag in Yorkshire, waar de kunstenaar vandaan komt.  

 "Ik ben niet gestopt met schilderen of tekenen, ik heb enkel een ander medium toegevoegd."

Van Hockneys honger naar experiment, levert ook het tweede luik het bewijs. De komst van de lente, Normandië, 2020, gepresenteerd in samenwerking met de Royal Academy of Arts, toont je de kleurrijke iPad-schilderijen die hij tijdens de eerste lockdown maakte. Hockneys schilderijen hebben een tijdloosheid die jong en oud blijft aanspreken. En in zijn meest recente werk vindt de ondertussen 84-jarige artiest zichzelf nog maar eens opnieuw uit.

Vanuit Normandië ‘schilderde’ hij op zijn Ipad het verloop van de lente tijdens de eerste lockdown. De kleurrijke schilderingen van de natuurpracht herinneren ons eraan dat we ook in deze verwarrende tijden van het leven moeten houden: “Do remember they can’t cancel the spring”. De serie van 116 werken wordt geprint op hoogkwalitatief papier en integraal tentoongesteld in het Paleis voor Schone Kunsten.

 - (10 nov 2021)

Dit najaar geven we het woord aan een aantal Clubleden die recent een boek  over hun wetenschappelijk onderzoek geschreven hebben.  Na het lunch-debat met prof. Sven BISCOP, gaven we op woensdag 10 november 2021 het woord aan Prof. Rik COOLSAET (UGent), over zijn boek “Vergeet dat onze tijd complexer is dan alles wat ooit vooraf ging”, die in gesprek ging met Prof. Philippe Van Parijs (UCLouvain) (N/F).

Debat gevolgd door een hapje en een drankje.

Korte beschrijving lezing

Meer dan een decennium geleden peilde Rik Coolsaet in zijn Geschiedenis van de wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde.

In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt hij opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Opnieuw blijkt dat tussen de grote omgeving van de wereldpolitiek en de kleine omgeving van ons dagelijks leven geen waterdicht schot staat.

Uitgebreide beschrijving

We leven in onzekere tijden. Complexe tijden ook. Een virus haalt wereldwijd het dagelijks leven van miljoenen mensen overhoop. Aanslagen maken onschuldige slachtoffers. Nieuwkomers komen in onze dorpsstraat wonen. Het einde van de maand is voor sommigen onbereikbaar ver. De klimaatcrisis brengt het einde van de wereld dan weer akelig dichtbij. Nieuwe technologieën openen ongekende einders, maar artificiële intelligentie bedreigt de jobmarkt. Beijing pokert met Washington om het leiderschap van de wereld. Een Amerikaans president zweept zijn aanhangers op om het Capitool in Washington te bestormen.

Toch is onze tijd niet uniek. De wereld is niet op hol geslagen. Vaak vergeten we aan de geschiedenis te vragen of wat we vandaag als nieuw ervaren, wel zo nieuw is als we denken. Werelden van onzekerheid zijn er in het verleden wel meer geweest. Ook in vroeger tijden raakte de geschiedenis wel vaker in een stroomversnelling, die telkens weer de vertrouwde omgeving wegspoelde.

Meer dan een decennium geleden peilde Rik Coolsaet met zijn Geschiedenis van de wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van ons dagelijks leven. Woelige tijden gingen aanbreken. Zo gebeurde.

In Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt hij opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Opnieuw blijkt dat tussen de grote omgeving van de wereldpolitiek en de kleine omgeving van ons dagelijks leven geen waterdicht schot staat.

Bio

Rik Coolsaet (1951) is emeritus hoogleraar (UGent), Senior Associate Fellow aan het Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen en gewezen adjunct-kabinetschef van Defensie en Buitenlandse Zaken.

 - (28 okt 2021)

Dit najaar geven we het woord aan een aantal Clubleden die recent een boek over hun wetenschappelijk onderzoek geschreven hebben.  We startten op 28 oktober 2021 met een lunch-debat met prof. Sven BISCOP (N), UGent en Egmontinstituut, over zijn boek “Hoe de grootmachten de koers van de wereldpolitiek bepalen.” – Commentaar door de heer Mario Van Essche, voorzitter van het Humanistisch Verbond (N – F).

Onderwerp

De koers van de wereldpolitiek wordt bepaald door de wisselwerking tussen de grootmachten: de VS als de gevestigde macht, Rusland als de afnemende macht, China als de opkomende macht en de EU, als de twijfelende macht: de macht die niet weet of ze een macht wil zijn.

Dit boek brengt een genuanceerde analyse van de competitie en samenwerking tussen de grootmachten aan de hand van 10 kernwoorden geïllustreerd met historische en hyper-actuele voorbeelden:

  • eenvoud: een strategie die te moeilijk is om uit te leggen, geraakt nooit uitgevoerd
  • competitie: ook de tegenstrever heeft een strategie
  • rationaliteit: strategie is een rationeel proces, maar ideologie, en emotie zijn niet uit te schakelen
  • selectiviteit: bondgenoten heb je nodig, maar je kiest ze niet altijd zelf
  • macht: er is geen slimme, harde of zachte macht - er is enkel macht
  • creativiteit: politiek is wetenschap, maar ook kunst
  • alertheid: beslissingen nemen, handelen, herdenken en nieuwe beslissingen nemen
  • moed: geweld in al zijn vormen beperken tenzij in uiterste nood
  • immoraliteit: geen enkele strategie kan zonder handen
  • normering: kunnen de grootmachten nog een gedeelde agenda voor de wereld onderschrijven?

Sprekers
Prof. Dr. Sven Biscop (geboren in Willebroek in 1976) studeerde politieke wetenschappen (optie bestuurswetenschappen) en behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit Gent, waar hij vandaag professor is. Hij doceert er over de strategie van de Europese Unie en de andere grootmachten  en over het Belgisch buitenlands en defensiebeleid. Daarnaast is hij de directeur van het programma ‘Europa in de wereld’ aan het Egmont – Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen in Brussel, de denktank verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken. Sven is een geassocieerd lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en een  honorary fellow van het Europees Veiligheids- en Defensiecollege, een EU-agentschap, waar hij les geeft voor diplomaten, militairen en ambtenaren van de Europese instellingen en lidstaten. Hij spreekt ook regelmatig in de Koninklijke Militaire School en aan de Volksuniversiteit van China in Beijing, waaraan hij verbonden is als senior research fellow

Mario Van Essche is advocaat arbeidsrecht (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) en medisch recht aan de balie van Antwerpen. Daarnaast is hij lid van de raad van bestuur van theater 't Arsenaal in Mechelen, co-voorzitter van de Nationale Evaluatiecommissie voor Zwangerschapsafbreking en voorzitter van de regionale televisiezender RTV. Sinds 24 november 2012 is hij voorzitter van het Humanistisch Verbond (HV).

 - (13 okt 2021)

In opvolging van de reis van Universitaire Stichting naar Sils Maria en de voorstelling van het boek Sils-Maria - ‘île bienheureuse’ pour Nietzsche” (P.A.Bloch), werd op woensdag 13 oktober 2021 om 18 u. een causerie georganiseerd over het wetenschappelijk artikel “Friedrich Nietzsche, une pathobiographie basée sur une revue systématique de la littérature(Sculier J.-P.,  Flamée M., Durieux V. en Bloch P.-A. ),  gepubliceerd in het tijdschrift “Revue Médicale de Bruxelles” in het nummer van sept-okt 2019. 

Sprekers : Prof. J. P.Sculier (F) die spreekt over de ziekte zelf, in dialoog met Prof. M. Flamée (N en F) die commentaar gaf over de invloed van de ziekte van Nietzsche op zijn werk.

Deze causerie was voorzien in maart 2020, maar uitgesteld ten gevolge van de Covid 19 - crisis.

Causerie gevolgd door een hapje en een drankje. Per inschrijving is één exemplaar van het artikel voorzien.

Meer informatie over het onderwerp en de spreker.

,
 - (12 okt 2021)

Bezoek aan de Sint-Gertrudiskerk met prof. Jacqueline Leclercq-Marx (ULB) en aan de natuurlijke privé-tuin van Paul en Agnès van der Aa in Lasne.

10.00 uur Rondleiding in de Sint-Gertrudiskerk, met een lokale gids en prof. Jacqueline Leclercq-Marx (ULB)

De rondleiding in de kerk van de Sint-Gertrudiskerk in Nijvel is op verschillende manieren interessant, ook al werd ze bijna volledig herbouwd na haar verwoesting tijdens de oorlog. Het begint inderdaad met de presentatie van de archeologische kelder die een goed idee geeft van de verschillende gebedsplaatsen in de abdij die in de 7e eeuw werd gesticht, voordat de oude kerk waar de eerste abdis, Gertrudis, werd begraven. de hoofdkerk wordt. Het gaat verder met een bezoek aan de laatstgenoemde, die zich in veel opzichten voordoet als een typisch Ottoonse kerk - van Germaanse invloed dus - die zowel gelijkend als verschillend van de pre-romaanse en romaanse kerken die gelijktijdig gebouwd werden. Het stelt u ook in staat om twee interessante sets romaanse beeldhouwwerken te zien, evenals de replica en de overblijfselen van het zeer mooie gotische reliekschrijn van Sint-Gertrudis (13e eeuw).

13.00 uur Lunch in het restaurant "Auberge de la Roseraie", Rte de la Marache 4, 1380 Lasne

15 uur Bezoek aan de tuin met Paul en Agnès van der Aa. Deze tuin maakt deel uit van de Open Tuinen van België en het netwerk Nature de Natagora.

De aangelegde tuin (5700m²) in 1993 en 1994, met de hulp van tuinarchitect Philippe de Boncourt, evolueerde langzaam onder leiding van Paul en Agnès tot een pesticidevrije tuin waar de natuur zich kan uiten.

Terwijl we wandelen, ontdekken we een zeer gestructureerde tuin begrensd door leilinden, een pergola en een serre, een grote boomgaard met hoge fruitbomen en bloeiende weide in de lente en de zomer, een klein hazelnootbos en de bijenkorven die de nodige aandacht trekken, een ommuurde tuin van geuren, een natuurlijke tuin beplant met struiken die uitnodigen tot wandelen, en om het bezoek af te sluiten, een zeer gestructureerde ommuurde tuin met een verzameling pioenrozen.

Elk seizoen is aantrekkelijk en het ideaal is om deze tuin op verschillende tijdstippen van het jaar te komen ontdekken!

16.30 - 17.00 uur Einde

De bezoeken vonden plaats in het Frans.

 - (06 okt 2021)

Als aanvang van het academiejaar 2021-2022  organiseerde de Universitaire Stichting, op 6 oktober 2021 om 19u30, in samenwerking met het Roemeens Cultureel Instituut in Brussel en het Nationaal Kunstcentrum "Tinerimea Română", een concert met Violoncellissimo onder leiding van Prof. Marin CAZACU, om de 100 jaar van de Universitaire Stichting en 65 jaar lidmaatschap van Roemenië bij de UNESCO te vieren.

We waren blij om samen Europese culturele waarden te vieren via een reis door de geschiedenis van klassieke muziek, van verschillende genres, in een muzikaal boeket vol kleuren, smaken en levensvreugde, ondersteund door Roemeense muzikanten van het Ensemble Violoncellissimo.

Violoncellissimo werd in 2000 opgericht onder de auspiciën van het National Art Centre "Tinerimea Romana". Dit project brengt de beste jonge cellisten uit Roemenië samen voor een unieke artistieke ervaring die tot doel heeft een hoog niveau van nationale en internationale muzikale prestaties te bereiken. Het violoncellissimo-ensemble, hoog aangeschreven bij Europese critici, is één van de bekendste Roemeense kamermuziekensembles en werd gevormd op initiatief van cellistprofessor Marin Cazacu, die samen met zijn huidige studenten en alumni een nieuwe weg heeft ingeslagen in de promotie van muziek en jonge talenten uit Roemenië.

 - (18 sep 2021 tot 19 sep 2021)


Zoals reeds bij vorige edities nam de Universitaire Stichting ook dit jaar deel aan de “Heritage Days” van het Brussels Hoofdstekelijk Gewest die zijn doorgegaan en op 18 en 19 september 2021 en als thema “MEETING POINTS” hebben. Het was een "off-versie" waarin creativiteit alle kansen krijgt en waarin leuke verrassingen nooit te ver weg zijn. Bezoekers konden de gebouwen van onze Stichting bezoeken, maar ook meer dan 140 andere locaties.  test

Meer informatie op de website heritagedays.urban.brussels

 - (22 jun 2021)

Daguitstap naar het "Domaine de Mariemont" en de tentoonstelling "Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens"  met de directeur Richard Veymiers en de conservatoren van het Museum.

Aangezien het gaat om een wetenschappelijke instelling van de Fédération Wallonie-Bruxelles, ging het bezoek door in het Frans en wordt de informatie verder enkel in het Frans verstrekt.

Programme

10h-10h15 : Accueil des participants
10h15-11h : Présentation du Domaine de Mariemont et de son histoire (dans le grand auditorium par R. Veymiers, Directeur).

En fonction du nombre de participants, nous pourrions constituer deux groupes.

11h-12h :
  *   Visite de l’exposition "Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens" (groupe 1 guidé par M. Demelenne, la commissaire scientifique)
  *   Découverte du parc de Mariemont (groupe 2 guidé par G. Docquier, le conservateur d’Histoire domaniale)

12h-13h : Repas à la brasserie (« Terrasse de Mariemont »)

13h-14h :
*   Découverte du parc de Mariemont (groupe 1 guidé par G. Docquier)
*   Visite de l’exposition « Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens (groupe 2 guidé par M. Demelenne)

14h-16h30 : Découverte des collections permanentes (dont la Réserve précieuse) en compagnie des conservateurs. 

Information sur le Domaine

Mariemont c’est à la fois, un musée dont les collections rivalisent en qualité, sinon en étendue, avec celles des plus prestigieux musées du monde et un parc somptueux, planté d’essences rares et d’arbres séculaires, aux massifs de rhododendrons et d’azalées multicolores, aux allées sinueuses qui révèlent au promeneur des paysages variés en toute saison, un havre de calme et de beauté au sein d’une région dont l’industrialisation récente ne doit pas faire oublier les origines champêtres.
Le parc de Mariemont est un des plus beaux de Belgique. Entièrement clos de murs, il couvre une superficie d’environ 45 ha, auquel il faut ajouter celle de l’allée d’accès, dite « drève de Mariemont », et des vergers attenants sur une profondeur de 35m de part et d’autre.
Il doit son origine à Nicolas Warocqué fondateur d’une célèbre dynastie d’industriels et l’un des principaux actionnaires de la Société Minière du Parc de Mariemont constituée en 1802 en vue de l’exploitation charbonnière du ci-devant domaine royal. En 1829, il acheta une portion de la forêt de Mariemont pour s’y faire construire un château et aménager un parc d’une superficie d’environ vingt-sept hectares.
Le parc actuel conserve pour l’essentiel l’aspect qu’il avait au début du 20e siècle. Le noyau en a été dessiné en 1832 par Charles-Henri Petersen sur le modèle des jardins anglais de l’époque, où une alternance subtile de pelouses, d’étangs et de massifs de frondaisons, parcourus de chemins sinueux, cherche à évoquer l’aspect naturel des sites boisés. Les agrandissements ultérieurs en respecteront le style ; les plus importants seront réalisés par Raoul Warocqué, qui y englobera notamment les ruines du château de Charles de Lorraine et le « fer-à-cheval ».

Information sur l’exposition "Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens" et le "Musée Royal de Mariement"

L'homme au coeur d'un discours archéologique.Les Mérovingiens, peuple de l’Europe du Nord-Ouest au début du Moyen Âge, sont bien connus à travers leurs nécropoles. L’exposition invite à les rencontrer dans l’intimité de leur foyer, à travers les gestes et prouesses techniques des artisans ou le quotidien d’une religieuse dans son monastère…
Un monde en mouvement, dans lequel on se reconnait Coincée entre les vestiges de l’Antiquité et les grandes cathédrales, l’époque mérovingienne est bien plus qu’une période de transition ; elle témoigne d’un monde en mouvement, dans lequel se posent des questions d’une brûlante actualité : migrations, relations à l’environnement, intégration culturelle, consommation et échanges à l’échelle mondiale.
Lier thématiques et questionnements contemporains.Une série de questions posées en parallèle des différentes thématiques de l'exposition sont proposées par le Musée et l'équipe Labo Philo de Picardie laïque. Comment en effet envisager hier et aujourd'hui de grands thèmes comme l'appartenance culturelle, la notion de propriété et de ressources naturelles, la migration libre et forcée, la définition de l'homme et de la femme, l'évolution de la liberté, le choix du sacré, ...
Échanges commerciaux, ici et ailleurs. Des grenats d’Inde et du Sri Lanka, de l’ambre de la Baltique, d’impressionnantes panoplies d’armes, de parures et bijoux en alliages précieux … Et si ces témoignages venus de contrées lointaines se trouvaient juste là, sous nos pieds ?

 - (09 jun 2021)

 

Om u te verwelkomen bij onze heropening wilden wij u verrassen met een exclusief jazz-concert Manoir de mes rêves met Philip Catherine (electric guitar)Paulo Morello (electric & acoustic guitar), Sven Faller (bass), gevolgd door een receptie (met respect voor de COVID-reglementering). Het was een waar genoegen om de leden terug te zien.

Pagina's