Université Européenne du Travail (UET)

De Europese Universiteit van het Werk (stichting, instelling van openbaar nut) heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk of ideologische of politieke motieven, het bevorderen van onderwijs, opleiding en sociaal-culturele en technisch - wetenschappelijke promotie.

De UET ondersteunt onderwijs en onderzoek vanuit het principe van de vrije ontwikkeling van het individu en zijn persoonlijke ontplooiing door middel van zijn creatieve vermogens; alleen vrijheid van geweten, intellectuele objectiviteit en de waarden van experimentele kennis leiden haar initiatieven en acties.

Contact: 
franco.cammarota@ferbonlus.com