FAKE, False and Real in Museums, Culture and Society

Op 23 en 24 november 2023 organiseren War Heritage Institute en Belspo een conferentie onder de noemer "FAKE, False and Real in Museums, Culture and Society.". Deze conferentie wordt gesteund door de Universitaire Stichting. Het congres toont en documenteert de impact van FAKES in erfgoed en samenleving aan de hand van voorbeelden op het gebied van cultureel, historisch en artistiek erfgoed bewaard in musea en culturele instellingen.  De conferentie heeft Engels als voertaal en bestaat uit een combinatie van lezingen, case studies en begeleide bezoeken. De aangehaalde voorbeelden komen uit diverse vakgebieden. 

Het programma en het deelnemingsformulier kunnen gedownload worden met de links hieronder.