FAKE, False and Real in Museums, Culture and Society

Op 23 en 24 november 2023 organiseerden War Heritage Institute en Belspo een conferentie onder de noemer "FAKE, False and Real in Museums, Culture and Society.". Deze conferentie werd gesteund door de Universitaire Stichting. Het congres toondeen documenteerde de impact van FAKES in erfgoed en samenleving aan de hand van voorbeelden op het gebied van cultureel, historisch en artistiek erfgoed bewaard in musea en culturele instellingen.  De conferentie had Engels als voertaal en bestonds uit een combinatie van lezingen, case studies en begeleide bezoeken. De aangehaalde voorbeelden kwamen uit diverse vakgebieden.