Wetenschappelijke boeken

De Universitaire Stichting kan subsidies verlenen om bij te dragen in de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken in boekvorm. De subsidie kan enkel toegekend worden aan werken die aantoonbaar voortkomen uit onderzoek in een Belgische onderzoekseenheid. 

OPGELET:  De aanvragen voor het subsidiëren van wetenschappelijke boeken dienen te worden ingediend door middel van een "online" systeem. Dit systeem zal zowel voor de aanvragers als voor de administratie van de Universitaire Stichting het werk vergemakkelijken. 

Klik deze link naar het indiensysteem, waar het reglement, een beschrijving van de te volgen procedure en de online formulieren voor het indienen van aanvragen beschikbaar zijn. 

Opmerkingen over het nieuwe systeem, correcties en suggesties voor verbetering zijn welkom. Gelieve deze te zenden aan fu.us@universityfoundation.be.

Boeken, gesubsidieerd door de Universitaire Stichting.

Wat volgt is een lijst van boeken die recent gesubsidieerd werden door de Universitaire Stichting. De boeken zijn gesorteerd op jaar van uitgave en alfabetisch per titel. Een uitgebreide lijst van vroeger gesubsidieerde werken vindt men onder de rubriek "Archief publicaties".

Delphine TONGLET (Université Libre de Bruxelles & Editions de Boccard, Paris 2018)

Le kyathos attique de Madame Teithumai." Échanges artisanaux et interactions culturelles entre Grecs et Étrusques en Méditerranée archaïque. (2 vol.)  Volume 1 : texte, Volume 2 : annexes, catalogue, planches et tables illustratives.

Clara SADOUN-EDOUARD (Honore Champion, Paris 2018)

Cet ouvrage constitue une monographie de l’hebdomadaire illustré La Vie parisienne (1863-1971), hebdomadaire galant, littéraire et mondain. L’auteur y propose successivement une histoire du journal au XIXe, une analyse des éléments constitutifs de son identité (autour de la notion de galanterie parisienne) et de son discours sur les femmes.

Liesbeth VAN MELLE (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde 2018)

Het bekendste werk van Maurice Gilliams is ongetwijfeld "Elias of het gevecht met de nachtegalen". Die korte roman is opgenomen in de literaire canon die in 2015 door de KANTL en het VFL werd gelanceerd. Om te garanderen dat toekomstige lezers van deze klassieker de juiste tekst onder ogen krijgen, publiceert de KANTL een historisch-kritische editie van "Elias". In de editie is ook "Winter te Antwerpen" opgenomen. De uitgave bestaat uit twee delen. Deel 1 omvat de kritische leesteksten van "Elias of het gevecht met de nachtegalen" en "Winter te Antwerpen".

Lena KARSSENBERG (De Gruyter 2018)

This monograph is the first large-scale corpus analysis of French il y a clefts. While most research on clefts focusses on the English ‘prototypical’ it-cleft and its equivalents across languages, this study examines the lesser-known il y a clefts – of both presentational-eventive and specificational type – and provides an in-depth analysis of their syntactic, semantic and discourse-functional properties.

Gertjan WILLLEMS (Academia Press 2018)

Politieke en ideologische geschiedenis van de Vlaamse cinema.  Sinds de jaren 1960 krijgt ongeveer 80 % van de Vlaamse films overheidssteun. Hierdoor bepaalt het filmbeleid in belangrijke mate hoe het Vlaamse filmlandschap eruitziet. Aan de hand van uniek archiefmateriaal over alle 175 gesubsidieerde langspeelfilms en meer dan 500 filmprojecten die geen steun kregen, biedt dit boek een beleidsgeschiedenis van de Vlaamse cinema tussen 1964 en 2002.

Carlos STEEL, Steven VANDEN BROECKE, David JUSTE & Shlomo SELA (Leuven University Press 2018)

Critical edition of the earliest known astrological autobiography 

Evelien JONCKHEERE (Universitaire Pers Leuven 2017)

Eerste publicatie over het Gentse variététheater in de negentiende eeuw. 
In 1898 breekt in Gent een theatercrisis uit. Het officiële Grand Théâtre loopt leeg terwijl de café-concerten en variététheaters als paddenstoelen uit de grond schieten. Zij weten met hun ‘variétés’ heel wat toeschouwers te bekoren.

Laure FAGNART, Isabelle Jeanne LECOCQ et Benoît VAN DEN BOSSCHE (Éditions Picard 2017)

De toutes les images que la postérité nous a laissées de François Ier, celle de l'amateur d'art italien est probablement l'une des plus profondément ancrées dans la mémoire collective. On sait moins la richesse des relations que le souverain a nouées avec le Nord, en particulier son intérêt pour les arts des anciens Pays-Bas méridionaux. Les artistes flamands, spécialement les portraitistes, ont joué un rôle de premier plan dans la vie culturelle française de l'époque.

Susann HEENEN-WOLFF (Edition in Press 2017)

Contre la normativité en psychanalyse. (Sexe, genre, technique, formation: nouvelles approches contemporaines).  Homosexualité, sexualité féminine, familles homoparentales, bisexualité… Les psychanalystes contemporains sont confrontés à des changements rapides de modalités relationnelles dans nos sociétés.

Maud GONNE (Leuven University Press 2017)

Contrebande Litteraire et Culturelle à la Belle Epoque – Le ‘hard labour’ de Georges Eekhoud entre Anvers, Paris et Bruxelles. 
Vision méconnue des relations interculturelles en Belgique à la Belle Époque. 

Nele WYNANTS (AraMER Paper Kunsthalle 2017)

Dit boek is de weerslag van het doctoraatsonderzoek van Nele Wynants aan Université libre de Bruxelles en de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek bestudeert de immersieve ervaring van de toeschouwer in het hedendaagse theater. Aan de hand van historische voorbeelden trekt de auteur verbanden met hedendaagse immersieve kunsten en voert een pleidooi voor een sterk ervaringsgericht begrip van het kijken.

Daphné PARÉE (Editions de l’ Université de Bruxelles 2017)

A la charnière des xixe et xxe siècles, les musées de collectionneurs se multiplient un peu partout à l’étranger mais aussi en Belgique. De riches collectionneurs, tirant souvent leur fortune de la révolution industrielle, donnent naissance à des musées en cédant à la collectivité leurs œuvres d’art et le bâtiment qui leur sert d’écrin.

Perinne DEVLEESHOUWER (Editions de l’ Université de Bruxelles 2017)

Cet ouvrage adopte une approche centrée sur les acteurs pour évoquer la vie de jeunes bruxellois de quartiers défavorisés. Il s’intéresse non à ceux qui subissent le plus les ségrégations et les relégations mais à ceux qui peuvent être considérés comme en réussite scolaire. En prenant pour objet un groupe assez peu étudié en sociologie, le livre contribue aux débats relatifs aux fragmentations des jeunesses urbaines.

Marlies Maria JANSEGERS (De Gruyter 2017)

Hacia un enfoque múltiple de la polisemia.
Un estudio empírico del verbo multimodal "sentir" desde una perspectiva sincrónica y diacrónica 

Jean-Renaud SEBA & Guillaume LEJEUNE (Éditions Kimé 2017)

Ce que la postérité a retenu de Georg Wilhelm Friedrich Hegel tient en une formule simple et cependant énigmatique : Hegel aurait prétendu achever la métaphysique en instituant un « idéalisme absolu », qui ne serait autre que l’expression éhontée d’un subjectivisme sans limite. Or, dans son œuvre publiée (pour ne rien dire de ses cours), Hegel consacre des développements très détaillés à l’objectivité et à la connaissance empirique. Cela est vrai de la Logique, de la Philosophie de la Nature et de la Philosophie de l’Esprit.

Pagina's