Wetenschappelijke boeken

De Universitaire Stichting kan subsidies verlenen om bij te dragen in de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken in boekvorm. De subsidie kan enkel toegekend worden aan werken die aantoonbaar voortkomen uit onderzoek in een Belgische onderzoekseenheid. 

OPGELET:  Voortaan dienen de aanvragen voor het subsidiëren van wetenschappelijke boeken te worden ingediend door middel van een "on line" systeem. Dit systeem zal zowel voor de aanvragers als voor de administratie van de Universitaire Stichting het werk vergemakkelijken. Het nieuwe systeem zal op 2 januari 2019 on line geplaatst worden. De indienperiode wordt verlengd tot 1 februari 2019 (in plaats van 15 januari). De bepalingen in het reglement omtrent de praktische modaliteiten van het indienen van een aanvraag zijn dus niet meer geldig. 

Downloads: 
Boeken, gesubsidieerd door de Universitaire Stichting.

Wat volgt is een lijst van boeken die recent gesubsidieerd werden door de Universitaire Stichting. De boeken zijn gesorteerd op jaar van uitgave en alfabetisch per titel. Een uitgebreide lijst vroeger gesubsidieerde werken vindt men onder de rubriek "Archief publicaties".

Anneke GEYZEN (Universitaire Pers Leuven 2018)

In De smaak van thuis belicht Anneke Geyzen hoe voedingserfgoed wordt gemaakt. Ze leidt de lezer rond in de receptenrubriek van drie vrouwenmagazines en verduidelijkt hoe verschillende ideologische en sociaal-economische groepen met voeding als erfgoed omgaan. Aan de hand van thema’s als voedselbewaring, feestcultuur en streekgastronomie werpt ze een boeiende blik op hoe maatschappelijke groepen met hun verleden omspringen en hoe ze voeding hierin een betekenis geven.

Katarina SERULUS (Leuven University Press 2018)

Design & Politics. The Public Promotion of Industrial Design in Postwar Belgium (1950-1986).

The unique position of design in the political context of postwar Belgium

Laurence PAGACZ (Librería Bonilla 2018)

Este libro trata de la obra en prosa de Homero Aridjis. Es el primer estudio que propone un panorama detallado y profundizado del trabajo de uno de los autores mexicanos más importantes del siglo XX, con un modelo teórico hecho a medida. 
Aquí, se demuestra que la substantifique moëlle de la obra de Aridjis no es tanto el apocalipsis en el sentido troncado de la destrucción del mundo, sino la imagen del Edén, que puede ser la infancia, México o la naturaleza, y que ha sido subvertido (en el doble sentido de inversión/transformación y contestación). 

Jéromine FRANCOIS & Alvaro CEBALLOS VIRO (Presses Universitaires de Liège 2018)

Un autor crea sus personajes, pero sólo puede ejercer su poder sobre ellos dentro de los límites de su obra. Más allá, en la imaginación de otros escritores, algunos personajes continúan viviendo aventuras. ¿Cómo los reconocemos ? ¿Qué equipaje semiótico llevan consigo ? ¿Hay unos especialmente proclives a emigrar de una ficción a otra ? ¿Dónde radica, en definitiva, su identidad ? Los estudios reunidos en este volumen plantean estas y otras preguntas a golems y vampiros ; a Lázaro de Tormes y a Celestina ; al diablo cojuelo, a Gregor Samsa y al comisario Maigret. 

Valérie LEYH, Adelheid MÜLLER, & Vera VIEHÖVER (eds.) (Universitätsverslag WINTER Heidelberg 2018)

Elisa von der Recke (1754–1833), in den 1780er Jahren durch ihre Entlarvungsschrift gegen Cagliostro international bekannt geworden, gehört zu den außergewöhnlichsten Akteurinnen im aufklärerischen Diskursfeld.

Herman PARRET (Hermann, Paris 2018)

Comment la main donne-t-elle forme à la matière dans la pratique artistique ? Comment concevoir leur rapport dans la genèse d’une œuvre d’art ? Le présent ouvrage propose une relecture de la pensée esthétique à partir de questions durablement escamotées par ses historiens.

François PIRLET (Leuven University Press 2018)

Un regard renouvelé sur la cour de Bruxelles à l’époque moderne
Les Gouverneurs-généraux des Pays-Bas espagnols du dix-septième siècle bénéficiaient du conseil de leur confesseur. Ce directeur spirituel, issu du clergé régulier, tint un rôle significatif dans l’organisation du pouvoir politique bruxellois.

Delphine TONGLET (Université Libre de Bruxelles & Editions de Boccard, Paris 2018)

Le kyathos attique de Madame Teithumai." Échanges artisanaux et interactions culturelles entre Grecs et Étrusques en Méditerranée archaïque. (2 vol.)Volume 1 : texte, Volume 2 : annexes, catalogue, planches et tables illustratives.

Clara SADOUN-EDOUARD (Honore Champion, Paris 2018)

Cet ouvrage constitue une monographie de l’hebdomadaire illustré La Vie parisienne (1863-1971), hebdomadaire galant, littéraire et mondain. L’auteur y propose successivement une histoire du journal au XIXe, une analyse des éléments constitutifs de son identité (autour de la notion de galanterie parisienne) et de son discours sur les femmes.

Liesbeth VAN MELLE (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde 2018)

Het bekendste werk van Maurice Gilliams is ongetwijfeld "Elias of het gevecht met de nachtegalen". Die korte roman is opgenomen in de literaire canon die in 2015 door de KANTL en het VFL werd gelanceerd. Om te garanderen dat toekomstige lezers van deze klassieker de juiste tekst onder ogen krijgen, publiceert de KANTL een historisch-kritische editie van "Elias". In de editie is ook "Winter te Antwerpen" opgenomen. De uitgave bestaat uit twee delen. Deel 1 omvat de kritische leesteksten van "Elias of het gevecht met de nachtegalen" en "Winter te Antwerpen".

Lena KARSSENBERG (De Gruyter 2018)

This monograph is the first large-scale corpus analysis of French il y a clefts. While most research on clefts focusses on the English ‘prototypical’ it-cleft and its equivalents across languages, this study examines the lesser-known il y a clefts – of both presentational-eventive and specificational type – and provides an in-depth analysis of their syntactic, semantic and discourse-functional properties.

Gertjan WILLLEMS (Academia Press 2018)

Politieke en ideologische geschiedenis van de Vlaamse cinema

Carlos STEEL, Steven VANDEN BROECKE, David JUSTE & Shlomo SELA (Leuven University Press 2018)

Critical edition of the earliest known astrological autobiography 

Evelien JONCKHEERE (Universitaire Pers Leuven 2017)

Eerste publicatie over het Gentse variététheater in de negentiende eeuw. 
In 1898 breekt in Gent een theatercrisis uit. Het officiële Grand Théâtre loopt leeg terwijl de café-concerten en variététheaters als paddenstoelen uit de grond schieten. Zij weten met hun ‘variétés’ heel wat toeschouwers te bekoren.

Laure FAGNART, Isabelle Jeanne LECOCQ et Benoît VAN DEN BOSSCHE (Éditions Picard 2017)

De toutes les images que la postérité nous a laissées de François Ier, celle de l'amateur d'art italien est probablement l'une des plus profondément ancrées dans la mémoire collective. On sait moins la richesse des relations que le souverain a nouées avec le Nord, en particulier son intérêt pour les arts des anciens Pays-Bas méridionaux. Les artistes flamands, spécialement les portraitistes, ont joué un rôle de premier plan dans la vie culturelle française de l'époque.

Pagina's