Ook subsidie mogelijk voor het taalkundig nazicht van wetenschappelijke artikelen

 

Om het publiceren van wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschrfiten, waarvan de voertaal meestal het Engels is, te stimuleren, kan de Commissie Publicaties en Subsidies van de Universitaire Stichting een toelage toekennen voor het (gedeeltelijk) dekken van de kosten voor het taalkundig nazicht van de manuscripten van artikelen. Voor de nieuwe regeling, het overeenstemmende reglement en de overeenstemmende aanvraagformulieren verwijzen we naar de betrokken pagina op deze website.